Licentiehouder NPZ Zwemschool Ina's persoonlijke begeleiding
Zwemschool
Ina's Persoonlijke
Begeleiding

Mijn aanpak is als volgt:

Op basis van een persoonlijk gesprek worden uw wensen ten aanzien van het zwemmen geïnventariseerd.
Daarna wordt in onderling overleg de locatie tijdstip en frequentie van het zwemmen bepaald.
Afhankelijk van de gesteldheid van het kind zal de duur van het zwemmen worden bepaald, waarbij ik er naar streef om ook daadwerkelijk 45 minuten met het kind in het water te zijn.

Tijdens de lessen maak ik gebruik van zwempakken. Hierover kunt u contact met mij opnemen.
© * Ina Suelmann-Stecker 06 53646452 *
↑↑↑