Licentiehouder NPZ Zwemschool Ina's persoonlijke begeleiding
Zwemschool
Ina's Persoonlijke
Begeleiding

Erkenning Ina's Persoonlijke Begeleiding


Zwemschool Ina's Persoonlijke Begeleiding uit Pesse heeft de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet Zwemschool Ina's Persoonlijke Begeleiding aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC.
Ina
Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche.

Ouders kunnen bij het kiezen voor het Zwem-ABC dan verzekerd zijn van kwaliteit. Alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC mogen vanaf 1 januari 2018 het Zwem-ABC nog uitgeven. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.

© * Ina Suelmann-Stecker 06 53646452 *
↑↑↑